Джип турлары

Чүй өрөөнүнүн мейкиндиги боюнча джип турлары
Джип турлары Кыргызстандагы Джиппингти популяризациялоо жана өнүгүүшү үчүн, эс алуунун экстремалдык түрү жана туризм, туристтик каттамдары боюнча жол таңдабай жүрүүчү автоунаарында жолсуздукта өтүүнү камсыз кылуу үчүн түзүлгөн.
Биз менен Сиздер кооз Чүй өрөөнүн мейкиндигинин аска тоолорунун, жайыттарынын, шаркыратмаларынын кооздугун бийиктиктен көрүп ыракат аласыз.