Ат үстүндө сейилдөө

Ат үстүндөгү сейилдөө“Чункурчак”

Биз Сиздерге бирден бир эсте каларлык жана жаркыраган Чуңкурчак капчыгайларына тур сунуш кылууга кубычтабыз. Сизди Улуттук биокорук күтөт. Ал жерде саякаттап жатып Сиз ачык кызыл түстөгү жоогазын жайытына учурап калышыңыз мүмкүн, анын ичинде 15-18 см. Падышалык жоогазыны болот.  Анын үстүнө Сиз кооз жаратылыш жана улуу аска тоолор менен ыракатта аласыз.

Турдун программасы:

 • 9-00 чогулуу (Ахунбаев/Алматы)
 • 9-10 Кара-Булакка жөнөө
 • 10-00 базага келүү
 • 10-10 эко-комплекс менен таанышуу
 • 10-20 атчан жүрүү жана атты башкаруу, ошону менен бирге коопсуздук техникасы боюнча жетекчилик көрсөтмө берүү
 • 10-35 ат үстүндөгү сейилдөөнүн башталышы
 • 12-00 Альпы жайытана келүү, фотосессия жана сейилдөө
 • 12-30 түштөнүү
 • 13-30 жолго чыгуу
 • 14-00 Дүңгүрөтмө капчыгай боюнча сейилдөө
 • 14-30 Чункурчакка келүү
 • 15-00 эко-комплекске ашуу аркылуу кайтып келүү
 • 16-00 эко-комплекске келүү
 • 16-20 Бишкекке жөнөө
 • 17-00 шаарга келүү